Οι σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) της σχολής μας, παρέχουν τα απαιτούμενα εφόδια, μέσω σεμιναρίων, με σκοπό την επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις όπως έχουν οριστεί από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται από την περιφέρεια Πελοποννήσου στην Κόρινθο κάθε 2 μήνες.

 1. Ιανουάριος
 2. Μάρτιος
 3. Μάιος
 4. Ιούλιος
 5. Σεπτέμβριος
 6. Νοέμβριος

Σημείωση: οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα τέλη του αντίστοιχου μήνα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι τα εξής:

 1. Μία (1) φωτογραφία διαβατηρίου ή διπλώματος
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ)
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (τουλάχιστον κατηγορίας Β’)
 4. Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και επικυρωμένη για τις εξετάσεις
 5. Σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις, παράβολο εκτύπωσης / πλαστικοποίησης του διπλώματος ADR αξίας 30€.

 ADR front

Φωτοτυπία παλαιού πιστοποιητικού ADR σε περίπτωση ανανέωσης
Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του πιστοποιητικού συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα απώλειας ή κλοπής πιστοποιητικού ADR