Τα βιβλία των εξετάσεων για την αντίστοιχη κατηγορία μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την σχολή μας ή online κάνοντας click στον αντίστοιχο τίτλο :

Α Μέρος Βασική Εκπαίδευση.

Β Μέρος Οδική Μεταφορά με Βυτιοφόρα Οχήματα.

Γ Μέρος Οδική Μεταφορά Εκρηκτικών Υλικών - Κλάσεως 1.

Δ Μέρος Οδική Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών - Κλάσεως 7.