Τα κεφάλαια του ΠΕΙ στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1.  Θεωρίες - Ερωτήσεις πολλάπλών επιλογών

  • Ενότητα 1: Εισαγωγή
  • Ενότητα 2: Ορθολογική Οδήγηση
  • Ενότητα 3: Κανονιστικές Ρυθμίσεις
  • Ενότητα 4: Πρόληψη Κινδύνων
  • Ενότητα 5: Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
  • Ενότητα 6: Αρχές Υγιεινής
  • Ενότητα 7: Οικονομικό Περιβάλλον - Μεταφορικές Εταιρίες
 2. Μελέτες Περίπτωσης

Βιβλία

Τα εγχειρίδια του ΠΕΙ μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους (links)

 1. ΠΕΙ Φορτηγού
 2. ΠΕΙ Λεωφορείου