Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» :

      •  οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από 10-9-2008 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης.

Τα κεφάλαια του ΠΕΙ στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1.  Θεωρίες - Ερωτήσεις πολλάπλών επιλογών

  • Ενότητα 1: Εισαγωγή
  • Ενότητα 2: Ορθολογική Οδήγηση
  • Ενότητα 3: Κανονιστικές Ρυθμίσεις
  • Ενότητα 4: Πρόληψη Κινδύνων
  • Ενότητα 5: Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
  • Ενότητα 6: Αρχές Υγιεινής
  • Ενότητα 7: Οικονομικό Περιβάλλον - Μεταφορικές Εταιρίες
 2. Μελέτες Περίπτωσης

Βιβλία

Τα εγχειρίδια του ΠΕΙ μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους (links)

 1. ΠΕΙ Φορτηγού
 2. ΠΕΙ Λεωφορείου

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με το ΠΕΙ

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα.
Το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι:

 • Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας,
 • Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους,
 • Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται,
 • Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.

Π.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE.
Υπάρχουν δύο Π.Ε.Ι.:

 1. Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης C1, C1E, C, CE.
 2. Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D1, D1E, D, DE.

Όχι, εκτός κι αν λόγω περιστάσεων υπαχθείτε σε κάποια εξαίρεση.

Η σχολή ΣΕΚΑΜ - ΣΕΚΟΟΜΕ - ΠΕΙ Σακελλαρίου στην προσπάθεια εξέλιξης παρέχει διαδικτυακά σεμινάρια για τους υποψήφιους του ΠΕΙ σε μία εξελιγμένη online πλατφόρμα όπου θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες στην εξεταστέα υλη του ΠΕΙ. Σε αυτή την online πλατφόρμα, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και στις 7 ενότητες του ΠΕΙ αλλά και σε όλες τις μελέτες περίπτωσης.
Ο Κωνσταντίνος Σακελλαρίου, έχοντας 2 χρόνια εμπειρίας σε μαθητές που εξετάζονται στο ΠΕΙ, θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σε όλα τα σημεία εξέτασης του βιβλίου ΠΕΙ.
Τα σεμινάρια αποτελούνται από δέκα (10) ώρες διαδικτυακών μαθημάτων χωρισμένες σε πέντε (5) δίωρα μαθήματα καθημερινά, μερικές μέρες πριν τις εξετάσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις αντίστοιχες περιφέρειες. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων, οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να ακούσουν αναλυτικά όλα τα κεφάλαια του ΠΕΙ αλλά και να θέσουν τις απορίες τους μέσω της διαδραστικής τάξης/πλατφόρμας που παρέχει η σχολή μας.
Η χρήση της πλατφόρμας γίνεται με τον εξής τρόπο:

 1. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο της σχολής ώστε να δηλώσετε συμμετοχή
 2. Κατεβάζετε την εφαρμογή ανάλογα την πλατφόρμα που διαθέτετε:
  WindowsAndroidIOSMAC OS
  Σταθεροί υπολογιστές, laptops Κινητά, tablets iphone, ipad Mac
 3. Κάνετε εγκατάσταση της εφαρμογής, τρέχοντας το αρχείο που κατεβάσατε.
 4. Στο e-mail που θα σας στείλουμε, θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που θα σας δοθεί, και μπορείτε αμέσως να ξεκινήσετε το σεμινάριο.

Δείτε πληροφορίες για τα online μαθήματα

Φόρμα συμμετοχής στα online μαθήματε για αρχικό ΠΕΙ

Συμπληρώστε ν παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα
online μαθήματα για το αρχικό ΠΕΙ
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
ΑΦΜ
Τηλέφωνο
E-mail
Οδός
Αριθμός
Πόλη
Ταχ. Κώδικας
Στην περιγραφή είναι υποχρεωτικό να εμφανίζεται το Ονοματεπώνυμο αυτού που θα συμμετάσχει στις εξετάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Λογαριασμού 6335-128374-276
IBAN GR3601713350006335128374276

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com